Hungarian Games Conspiracy Hurtworld Szerver Szabályzat

A Szabályzat nem ismerése nem mentesít a felelősségre vonás és a büntetés alól!

 1. A Játékos a Hungarian Games Conspiracy Hurtworld Szerverre (továbbiakban Szerver) való csatlakozással kijelenti hogy ismeri és elfogadja a Szabályzatot.
 2. A Szerver hivatalos nyelve a magyar, ezen felül a szerveren elfogadott az angol nyelv használata, a chatben bármilyen más nyelven írni tilos!
 3. A Szerver használatához kötelező az eredeti Hurtworld játék megléte. Emellett a Szerver használata díjtalan.
 4.  Tilos bármiféle olyan módosítás használata a játékhoz mely jogosulatlan előnyhöz juttatja a használóját (cheat, hack, stb.). Az ilyen felhasználó azonnal és véglegesen tiltásra kerül a Szerverről!
 5. A Szerveren elvárt a kulturált viselkedés, tilos bármiféle olyan tevékenységet végezni mely a többi játékos, a közösséget zavarja, idegesíti, megbotránkoztatja, félelmet kelt vagy törvénybe ütköző. Ez vonatkozik, de nem korlátozódik az alábbiakra:
  • SPAM, FLOOD, folyamatos ugyanazon sorok vagy értelmetlen mondatok irkálása a chatbe.
  • Durva sértő, trágár beszéd, káromkodás, a jó ízlést sértő megnyilvánulás.
  • Olyan felhasználónév használata amely csupa szimbólumból áll.
  • Szélsőséges politikai, vallási, etnikai eszmék hangoztatása, önkényuralmi jelképek használata nevekben vagy chatben.

  Ezen szabály megszegői figyelmeztetés (mely súlyos esetben elmaradhat) után a szerverről kickelve lesznek, a visszatérés után a Szabályzatba ütköző tevékenység folytatása esetén bannolva lesznek.

 6. A Szerveren aktívan jelen vannak az Adminisztrátori Csapat tagjai, akik figyelik a chatet, segítik azokat akik segítséget kérnek. Az Adminisztrátori Csapat tagjai senkit nem juttatnak előnyhöz! Nem teleportnak oda másik emberhez téged, nem adnak tárgyakat neked.

A Szabályzat 2015.12.10.-től él.
A Hungarian Games Conspiracy Csapata fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor előzetes figyelmeztetés és bejelentés nélkül részben vagy egészben megváltoztassa. A mindenkori Szabályzat ismerete a Játékos felelőssége!


English version

Hungarian Games Conspiracy Hurtworld Server Rules

Not knowing the rules does not exempt from the liability and punishment!

 1. The player who join to the Hungarian Games Conspiracy Hurtworld Server (hereafter Server) states that he/she knows and accepts the rules.
 2. The Server’s official language is the Hungarian, additionally the use of English is accepted, any other language in the chat is forbidden!
 3. To use the Server the player must have the original copy of the game. Beside this, the Server is free to use.
 4. Any kind of modification of the game which grant advantage to the user (cheat, hack, stc.) is strictly forbidden!
 5. On the Server we are expecting the civilized behaviour from all of the players, it is forbidden to carry out any activity that disturbe or annoy other player, or that are offensive or against the law. This includes but not limited to the following:
  • Spam, flooding, writing the same rows or meaningless phrases into the chat.
  • Rough offensive, vulgar language, swearing, insulting expressions.
  • Use a username that is full of symbols.
  • Extreme political, religious, ethnic voicing of ideas, the use of totalitarian symbols or chat names.

  The violators of these rules will get warning (which may have missed due to the extreme violation of the rules), after that if they continue the rulebraking, they will have kicked or banned.

 6. The Admin team members are on the server and watch the chat, help players who ask for help. They will not give you advantage, they won’t teleport you to other players, won’t give you stuffs.

The rules are live from 2015.12.10.
The Hungarian Game Conspiracy Team reserves the right to change all or part of the Rules at any time without notice. The knowing of the relevant Rules is the player’s responsibility!

ManfegorHurtworld szerver szabályzat